Monday, March 30, 2009

Ujian Diagnostik 1 & 2

Ujian Diagnostik Kemahiran Squash telah diadakan pada dua kali perjumpaan Sukan dan Permainan. Pelajar perlu memastikan mendapat grade lebih daripada C-.

No comments:

Post a Comment